Kotihoito on tärkeässä osassa yksinasuvan vanhuksen arjessa

 Vanhetessamme toimintakykymme heikkenee, yksilöllisesti vaihdellen. Kotiapu vanhukselle voi olla ajankohtaista, jos hän ei enää pärjää yksin kotona yhtä hyvin kuin aiemmin. Toisinaan voi kunto tai terveydentila voi heiketä myös tilapäisesti ja silloin kotihoitoa voi tarvita myös tilapäisesti. Kotihoito aloitetaan aina kartoittamalla vanhuksen kunto ja toimintakyky, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kotihoidossa voidaan yhdistää kotonata tapahtuvaa hoitoa, etähoitoa, kotisairaanhoitoa ja erilaisia lisäpalveluita. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on kotiapu vanhukselle.

Kotihoidon järjestäminen vanhukselle

Jokainen kunta tarjoaa kotihoidonpalveluita, jotka tuotetaan kotihoidon, ostopalvelutuottajien ja palvelusetelituottajien toimesta. Kotihoidon palveluita tuottavat myös monet yksityiset palveluntuottajat, joilta valitsemiaan palveluita voi ostaa vapaasti omien tarpeiden mukaan. Kotihoidonpalvelut vanhuksille tarjoaa luotettavaa apua arkiseen elämään silloin, kun kaikkia sen osa-alueita ei pysty itse hoitamaan, mutta kotona asuminen on muuten turvallista. Kotihoito toimii yhteistyössä vanhuksen läheisten kanssa mahdollisuuksine mukaan ja raportoi heille hänen kunnossaan, toimintakyvyssään tai missä tahansa muussa kotona asumiseen liittyvässä ongelmassa.  

Mitä palveluita kotihoitoon sisältyy

Vanhuksen kotihoitoon sisältyvät palvelut räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan, riippuen siitä, minkälaisia palveluita, hoitoa ja tukea päivittäisissä toimissa tarvitaan. Kotihoitoon voi sisältyä esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja wc käynneissä auttamista, kuten myös kaikissa henkilökohtaisessa hygienia- ja hoitotoimenpiteissä auttamista. Kotihoitoon voi kuulua tarpeen mukaan myös lääkehoidon toteutusta ja seuraamista, kuten esimerkiksi verenpaineen ja verensokerin mittaukset, haavahoito ja erilaiset pistoshoidot. Kotihoito pyrkii tukemaan vanhuksen mahdollisimman itsenäistä elämää ja kannustaa hyvinvointia lisääviin asioihin, kuten ulkoiluun ja terveelliseen ruokailuun, jossa vanhusta avustetaan tarpeen mukaan.

Miten kotihoito eroaa lisäpalveluista?

Kunnan järjestämä kotihoito kattaa yleensä vain päivittäisissä toimissa tarvittavat välttämättömät tarpeet. Välttämättömään avuntarpeeseen ei kuulu esimerkiksi siivous, ulkoilussa ja muissa harrastuksissa avustaminen, jotka voi ostaa lisäpalveluina. Kotihoito ja sen tarpeen kartoitus aloitetaan yleensä tutustumiskäynnillä, jossa tavoitteena on saada kokonaiskuva vanhuksen kunnosta, kirjata ylös toiveet palvelun sisällöstä ja tehdä palvelusuunnitelma, joka kattaa nykyiset tarpeet. Palvelusuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan, jos vanhuksen kunnossa, terveydentilassa tai toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia. Tutustumiskäynnillä voi olla mahdollisuuksien mukaan vanhuksen lähiomaisia, jotka osallistuvat myös vanhuksesta huolehtimiseen. Kotiapua vanhuksille tarjoaa esimerkiksi Akson.


jaa