Hoivapalvelu vanhukselle voi olla avuksi senioreiden yksinäisyyden hoidossa

Senioreiden hoivapalvelu auttaa vanhusta selviämään arjessa ja tekee heidän elämästään mielekkäämpää. Hoivapalvelu vanhukselle on säännöllistä huolenpitoa, johon voi sisältyä esimerkiksi kodin siivous ja ylläpito, ruokailussa avustamista tai tuettua ulkoilua. Useimmiten hoivapalvelu vanhukselle on myös avustamista asioinnissa, apteekkikäynneillä tai ruokaostosten hoitamista.

Moni vanhus tarvitsee myös teknologia opastusta, kuten neuvoja älypuhelimen, internetin tai television käytössä. Hoivapalvelut ovat avuksi myös terveydenhuollossa, kuten lääkehuollossa tai tukevat sairaalasta kotiuttamista. Suihkussa käynnin avustus ja hygienian hoito ovat myös tärkeä osa vanhustenhoitoa. Monet hoivapalvelut tarjoavat myös lisäpalveluita, kuten fysioterapiaa tai jalkahoitoja. Tärkeintä on kuitenkin vanhusten yksinäisyyden torjuminen ja hoivapalvelu vanhukselle tarjoaa ennen kaikkea seuraa päivittäiseen jutusteluun ja kannustusta aktiiviseen vanhuuteen.

Hoivapalvelu – antaa aikaa vanhukselle

Yksityisille hoivapalveluille on tärkeää että se saavat rauhassa työskennellä asiakkaidensa kanssa eikä heillä ole kiire seuraavaan kohteeseen. Tavoitteena on, että sama työntekijä käy aina asiakkaan luona ja on hänen kanssaan niin kauan kuin asiakas haluaa. Näin voidaan taata tyytyväinen asiakas ja laadukas hoito, mikä on välttämätöntä vanhustenhoitopalveluille. Kun sama hoitaja on aina ikääntyneen kanssa, asiakkaan ja hoitajan välille syntyy tuttu, turvallinen ja lämmin suhde.

Säännöllisiä tapaamisia tutun hoitajan kanssa

Hoivapalvelut tarjoavat säännöllisiä sosiaalisia tapaamisia ja yhteistä toimintaa ikääntyneille joko heidän omassa kodissaan tai kodin ulkopuolella. Yksinäisyys on valitettavan yleinen ongelma, joka voi yleistyä ihmisten ikääntyessä. Jokainen haluaa olla välillä yksin ja jotkut enemmän kuin toiset, mikä on lohdullinen ja tärkeä yksinäisyyden muoto. Pitkittynyt haluttomuus olla yksin on kuitenkin huolestuttavaa.

Tahattomalla yksinäisyydellä on useita kielteisiä terveysvaikutuksia ja pitkittyessään se voi aiheuttaa jopa ennenaikaisen sairastumisen. Tutkimusten mukaan yksinäisyys edistää myös muistiongelmia ja masennusta. Heikentynyt kuulo, näkö tai muisti voivat myös vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä, mikä johtaa yksinäisyyden tunteeseen.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma takaa onnistuneen hoidon

Hoivapalvelu vanhukselle, mukautuu kunkin asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen mukaan. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan palvelukokonaisuudesta. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa, jos lisäpalveluja tarvitaan missä tahansa hoito- ja palvelusuhteen vaiheessa. Lumina Care Oy tarjoaa hoivapalvelut vanhuksille.


jaa